Učitavanje...

Izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije i crteža po Vašim potrebama.

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija

Korišćeni programi: Inventor, Photoshop
tehnička dokumentacija 1

Tehnička dokumentacija

Korišćeni programi: Inventor, Photoshop
tehnička dokumentacija 2

Tehnička dokumentacija

Korišćeni programi: AutoCAD, Photoshop

Usluga

Izrada tehničke dokumentacije (izrada tehničkih crteža), pojedinih delova i sklopova, pretvaranje slika ili crteža sa papira u digitalni (elektronski) oblik i izrada propratne projektne dokumentacije. Za način prikazivanja mogu se koristiti ortogonalne ili aksonometrijske projekcije. Uvek prvo izrađujemo skicu, a zatim i crtež, u skladu sa pravilima tehničkog crtanja i propisanog standarda.

Podela

Tehnički crtež određuje oblik, dimenzije, sastav i način izrade predmeta i sklopova.
Detaljni (radionički) tehnički crtež - uvek prikazuje samo jedan predmet, odnosno deo sa svim podacima potrebnim za njegovu izradu.
Sklopni tehnički crtež - prikazuju međusobnu povezanost pojedinih delova i način sklapanja u celini.

Izrada tehničke dokumentacije - softverska rešenja

Izrada tehničke dokumentacije vrši se pomoću programa kao što su: Autocad, SketchUp, Inventor, PTC...