Učitavanje...

Dizajn plakata

Jednostavan vid reklame koji će zainteresovati prolaznike za informacije koje nosi.

DEF3 plakat

DEF3 plakat

Korišćeni programi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
DEF3 plakat na ulici

DEF3 plakat

Korišćeni programi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Dizajn plakata

Plakat je vizuelna prezentacija našeg poslovanja. Dizajn plakata mora biti takav da plakat jasno prenosi poruku, da ne bude previše komplikovan i da bude interesantan. Plakati trebaju da omoguće da informacija o proizvodu, usluzi ili događaju lako i jednostavno dospe do prolaznika. Plakati ne smeju biti pretrpani informacijama i slikama jer u tom slučaju neće biti čitki.

Jednostavan dizajn plakata

Dizajn plakata bi trebao da bude jednostavan. Pod tim se podrazumeva da plakat ne sme biti pretrpan, treba da ima ograničen broj slika, boja i fontova koji će se uklopiti na najjednostavniji mogući način. U dizajn plakata od teksta treba uključiti samo osnovne informacije, kao što su naslov, informacije o proizvodu, usluzi ili događaju i osnovne kontakt podatke.

Kada koristiti plakat

Plakat se najčešće koristi kada smo ograničeni sa vremenom, i brzo trebamo preneti poruku. Najčešće se koriste za najave događaja i uglavnom se koriste kao deo kampanje (velika količina plakata). Takođe, upotreba plakata može biti i pojedinačna.