Učitavanje...

Dizajn menija

Kvalitetan dizajn menija koji će jasno prikazati Vašu ponudu.

Meni (jelovnik)

Meni (jelovnik) se odnosi na prezentaciju hrane i pića koja je u ponudi u Vašem objektu. Dizajn menija treba uklopiti tako da on odgovara ambijentu Vašeg objekta. Pre početka dizajniranja menija, potrebno je prikupiti sve informacije od Vaše konkurencije, uporediti ponudu i cene i odrediti najbolju strategiju za ostvarivanje konkurentske prednosti.

Dizajn menija (dizajn jelovnika)

U zavisnosti od količine informacija koja treba da se nađe u meniju bira se forma menija. Meni sa manje informacija može da se dizajnira tako da se nalazi na samo jednom listu papira, koji po potrebi može biti plastificiran. Dizajn menija ovog tipa najčešće se primenjuje u kafićima. U restoranima se češće koriste meniji u formi knjižice sa mekim ili tvrdim koricama. Na taj način, jelovnik neće izgubiti na preglednosti, a na njega će stati sve potrebne informacije.

Dizajn karte pića

Karte pića je jednostavnije dizajnirati od menija. Dizajn karte pića se uglavnom izvodi na jednom listu papira koji je plastificiran. Isto kao i jelovnik, i karta pića može biti dizajnirana u formi knjižice. Dizajn karte pića mora biti pre svega pregledan i isto kao i meni, mora biti u skladu sa objektom u kom se nalazi.