Učitavanje...

Dizajn memoranduma

Prepoznatljiv memorandum koji pomaže u izgradnji Vašeg vizuelnog identiteta.

Grafički dizajn memoranduma

Sve češće se poslovna komunikacija između kompanije obavlja putem memoranduma. Samim tim, kvalitetno odrađen dizajn memoranduma je podjednako važan koliko i dizajn vizit karte, flajera ili brošure. Memorandum predstavlja list papira A4 formata na kom se nalaze osnovni podaci i informacije Vaše firme. U zaglavlju memoranduma nalaze se naziv firme, logo, kontakt podaci, broj tekućeg računa, PIB i matični broj. Na sredini memoranduma uglavno se malazi vodeni žig logoa Vaše firme.

Da li je memorandum neophodan?

Pored toga što memorandum sadrži važne podatke o Vašoj firmi, on znatno pomaže u izgradnji vizuelnog identiteta kompanije. Profesionalno odrađen dizajn memoranduma igra izuzetno bitnu ulogu u promociji i jačanju Vašeg brenda. Memorandum je jedan od sastavnih delova korporativnog identiteta firme.

Dizajn memoranduma

Dizajn memoranduma i izrada memoranduma su bitni iz dva razloga:

  • da privuku pažnju na rešavanje bitnih poslovnih zadataka unutar kompanije
  • službena komunikacija sa poslovnim klijentima