Učitavanje...

Dizajn flajera

Neizostavni deo marketing kampanje koji će privući pažnju potencijalnih klijenata.

DEF3 flajer

DEF3 Flajer

Korišćeni programi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Flajeri

Flajeri predstavljaju jedan od najstarijih vidova oglašavanja i reklamiranja. Flajeri su relativno jeftin, a opet efikasan način privlačenja pažnje potencijalnih klijenata. Najčešći format flajera je papir A6 formata. Flajer može biti papir manje ili srednje veličine, a na Vama je da odlučite da li će štampa flajera biti jednostrana ili dvostrana.

Dizajn flajera

Dizajn flajera uvek predstavlja novi izazov, igru i savršenu priliku za delovanje mašte i stvaralačkog duha. Dizajn flajera je složen proces, iz razloga što flajer mora sadržati sve potrebne informacije, a opet, flajer ne sme da sadrži previše teksta, kako potencijalni kupci ne bi odustali od čitanja, pa samim tim i od kupovine Vašeg proizvoda ili usluga. Kada završimo dizajn flajera, Vaša konkurencija će ostati daleko iza Vas. Dizajn flajera sa sobom nosi mnogo različitih opcija, možete koristiti različite boje, papire, pa čak i oblike.

Uloga flajera

Flajer može sadržati razne informacije koje želite da prenesete potencijalnim klijentima. Uloga flajera je da potencijalnog klijenta svojim dizajnom zainteresuje da obrati pažnju na informacije koje on nosi. Dizajn flajera utiče na to da li će flajer završiti u kanti ili će ga potencijalni klijent ipak sačuvati.