Učitavanje...

Dizajn bilborda

Dobri i efikasni bilbordi koji lako privlače pažnju i ostavljaju snažan utisak.

Bilbordi

Pod grafički dizajn spada i dizajn bilborda. Cilj dobro dizajniranog bilborda je privuče pažnju gledalaca i da im prenese informaciju koja se na njemu nalazi. Bilbordi se nalaze na otvorenom prostoru i smatraju se jednim od najboljih vidova oglašavanja. Bilbordi se obično nalaze na autobuskim stanicama, na prometnim putevima ili na prometnim raskrsnicama unutar naseljenih mesta.

Dizajn bilborda

Dobar dizajn bilborda podrazumeva da će bilbord biti jednostavan. To znači da poruke koje bilbord nosi moraju biti kratke i razumljive i ne bi trebale biti duže od 8 reči. Bilbord treba da prenese poruku u roku od nekoliko sekundi zato što se pored njega u automobilu prolazi relativno velikom brzinom. Zato se pri dizajnu bilborda trebamo fokusirati samo na najbitnije elemente, jer svi suvišni elementi u toj brzini neće biti primećeni.

Pravila pri dizajnu

Ovo je osnovna lista pravila kojih se treba pridržavati pri dizajnu bilborda. To ne znači da se ovih pravila treba slepo pridržavati, oni samo služe kao vodič ka dobrom dizajnu.

 • Jednostavan izgled

  U grafičkom dizajnu važi pravilo da je manje ustvari više. Sadržaj na bilbordu treba da bude kratak i jasan.

 • Veliki fontovi i tekst

  Cilj bilborda je da ljudi mogu da pročitaju poruku iz daljine. Zato ključne reči trebaju biti velike i jasne.

 • Kontrast

  Kontrast je izuzetno bitan za čitljivost.

 • Poziv na akciju

  Treba pozvati našu ciljnu grupu na akciju. Ta akcija ne mora biti samo kupovina, već i poziv za posetu web sajta, profila na društvenoj mreži i slično.